Uwolnij Dominika

Działania

Działania wykonane przez

Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne

 1. Rozpoczęcie akcji "Uwolnij Dominika", uchwała Zarządu Głównego, utworzenie konta, stworzenie dokumentów i petycji.
 2. Rozpoczęcie kampanii internetowej w mediach społecznościowych, stworzenie witryny internetowej poświęconej akcji, nawiązanie współpracy z mediami.
 3. Przekazanie pieniędzy do aresztu dla Dominika.
 4. Stworzenie poręczenia osobistego przez Prezesa PTPP (mgr Dawida Karola Kołodzieja) dla Dominika, wyjście Dominika na wolność - odpowiadanie z wolnej stopy.
 5. Aktywne uczestnictwo w rozprawach sądowych.
 6. Organizacja procesu terapeutycznego dla Dominika przez specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.
 7. Wypłacenie Dominikowi środków na życie z zebranych pieniędzy.
 8. Zaprojektowanie koszulek do akcji.
 9. Organizacja wyjazdu do sądu dla grupy wspierającej Dominika.
 10. Organizacja pikniku rodzinnego "dla Dominika" na Rynku w Bolesławcu.
 11. Aktywna współpraca z mediami przy sprawie. Udzielanie bieżących informacji.

Plan Pikniku:

 • Cel Pikniku: Zbiórka podpisów pod petycją dla Dominika. Piknik o charakterze przeciwdziałania rodzinom dysfunkcyjnym (profilaktyka społeczna)
 • Miejsce i data: Rynek w Bolesławcu, niedziela, 07.10.2018, od godziny 13:00.
 • Plan wydarzeń:

13:00 - 13:15

przywitanie gości, opowiedzenie o PTPP, o tej imprezie, zachęcenie do składania podpisów dla Dominika, zaproszenie do wspólnej zabawy

13:15 - 13:45

wypowiedzi zaproszonych gości

13:45 - 14:00

Pokaz ZUMBY

14:00 - 16:00

rozgrywki i zabawy dla rodzin, wspólna zabawa i realizowanie celów

16:00

oficjalne zakończenie imprezy, podziękowania


Przez cały czas trwania imprezy:

- zbierane będą podpisy dla Dominika,

- rozdawane będą ulotki PTPP,

- jedzenie, kawa, napoje, ciasta,

- malowanie twarzy, skręcanie balonów, kącik plastyczny dla dzieci; wszystkie te zajęcia będą odbywać się w wydzielonym na to miejscu, na tych stanowiskach będą wolontariusze, którzy będą prowadzić powyższe aktywności

-stanowisko z bajkami Grażyny Hanaf